neděle 23. ledna 2022

Vítejte v ZKO Nymburk!

Vážení návštěvníci našich webových stránek! 

stránky se udržují aktualizované (i když je článek napsaný např. v r. 2019), a tento článek zde zůstává pro rychlou orientaci :) 

  Krom kurzů: agility školky, školky pro štěňata se na veškeré lekce přihlašujete na DogresuNa Dogresu se musíte zaregistrovat ("zažádat o členství") a pak si nabít kredity (peníze) abyste se mohli přihlašovat kamkoliv bez omezení. Vše je popsáno podrobně v záložkách.

 Časté dotazy:
 Rozdíl mezi školkou z dogresu x kurzem:
v kurzu toho probereme více, je to uzavřená skupinka psů - naučíme se např. práci s klikrem, targety, stopovačkou a další (více psa rozvíjíme, vhodné pro ty, co mají v plánu se psem pokračovat v dalších sportech ať už agility, dogdancing a jiné) 
školka v dogresu - především socializace + základní povely (přivolání, sedni, lehni, chůze u nohy)
Na kurzy agility i školky se můžete přihlašovat kdykoliv. Vždy před začátkem nového kurzu budete kontaktováni emailem s prosbou o úhradu zálohy a veškerými informacemi.
 Rozdíl mezi klasickou x provozní poslušností:
na klasické poslušnosti rozvíjíte psa, učíte jak má správně vypadat provedení sedni, lehni, chůze u nohy a další, dá se pojmout i jako příprava na zkoušky z poslušnosti - nutno říct na jaké chcete.
na provozní poslušnosti se nedbá na provedení cviků ale především na práci mezi psy, aby se pes naučil vnímat a pracovat i ve skupině a dalších rušivkách.
proto i rozdíl na klasické poslušnosti max 4 psy, na provozkách i 10 psů. 
  Háravé feny - nejsou problém, jen prosíme, oznamte trenérovi, že Vaše fena hárá.
  Agility kurz - je 2x 10 lekcí - prvních 10 lekcí je na seznámení s parkurem, následujících 10 je na zónové překážky. Po dokončení obou budete znát veškeré prvky agility. (můžete odchodit jen 10, pokud třeba zjistíte, že dál pokračovat nechcete)

  Akce na rok 2022:
26.6.2022 - oficiální agility závody - dvojzkoušky letního slunovratu
25.9.2022 - oficiální agility závody - dvojzkoušky podzimní rovnodennosti + A0


 v případě zájmu o obrany nás kontaktujte: zkonymburk@gmail.com

Pro více čerstvé aktuality nás sledujte (na obojím stejné info):

Celoročně běží: 

hoopers, dogfitness, dogpuller


Neoficiální agility závody - Dušičkové Hopsání

 


ZKO Nymburk Vás zve na neoficiální agility závody

Dušičkové hopsání 

22.10.2022

Místo konání: cvičiště ZKO Nymburk (mapu najdete v hlavním menu v odkazu “Kudy k nám”)

Rozhodčí: Lucie Džuvarovská


HARMONOGRAM

8.30-8.45 prezence a veterinární přejímka kategorie baby a agiduch

1. běh baby 

jumping agiduch

2. běh baby

agility agiduch

 • vyhlášení vítězů kategorie baby a agiduch

10:15-10:30 prezence a veterinární přejímka kategorie začátečníci a závodníci

jumping kategorie začátečníci

jumping kategorie závodníci

 • Vyhlášení vítězů jumpingu kategorií začátečníci a závodníci

agility kategorie začátečníci

agility kategorie závodníci

 • Vyhlášení vítězů agility kategorií začátečníci a závodníci


VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

 • Tým může vystartovat až po pokynu rozhodčí. 

 • Každý tým má právo doběhnout svůj parkur i po diskvalifikaci pokud nepřesáhne časový limit jedné minuty.

 • Látkový tunel se nebude vyskytovat v žádné závodní kategorii!

 • Přidržení psa na startu je povolené v každé závodní kategorii - pokud chcete psa nechat přidržet, nahlaste to prosím před startem!

 • Závodí se ve 3 velikostních kategoriích (S, M, L), přihlašujte prosím psy, dle výškové kategorie.

 • V případě nutnosti snížit laťku napište tuto skutečnost do poznámky, spolu s důvodem snížení!  Pořadatel si vyhrazuje právo k ověření skutečnosti v den konání závodů.

 • Pokud dojde na závodech ke zjištění, že máte psy chybně přihlášené, vyhrazujeme si právo přeřazení do odpovídající kategorie.

 • Psi jsou posuzováni v té velikostní kategorii, do které patří, psovod ale může zažádat o snížení překážek – to není penalizováno trestnými body.

 • Velikost překážek - small: 25 cm; medium: 35 cm; Large: 55 cm 


Závodní kategorie

BABY 

 • Psi od 6. měsíce věku do dovršení 12-ti měsíců v den konání závodu 

 • Psovodi psů ve věku 12 až 18 měsíců se mohou svobodně rozhodnout pro kategorii baby nebo začátečníci 

 • Parkur: max.10 překážek (jen tunely, obíhačky)

 • Pravidla: viz. začátečníci


ZAČÁTEČNÍCI 

 • Psi od 18ti měsíců (psovodi psů ve věku 12 až 18 měsíců se mohou svobodně rozhodnout pro kategorii baby nebo začátečníci), kteří nikdy nestartovali v kategorii A2, a to s jakýmkoliv psovodem.

 • Závodníci A1 se mohou svobodně rozhodnout, zda budou závodit v začátečnících nebo závodnících.

 • Parkur: v parkuru se nebude vyskytovat slalom, kruh ani houpačka, max. 15-16 překážek

Pravidla

 • Odměny: POVOLENY – psovod ale nesmí odměňovat psa v prostoru parkuru viz. Diskvalifikace

 • Pozor! odměnu můžete psu dát až za páskou ohraničující závodní prostor

 • Obojek, postroj: zakázány (z důvodu bezpečnosti)

 • Odmítnutí

  • Vyhnutí se nebo oběhnutí překážky

  • Proběhnutí dálky nebo její přejití bez odrazu  

  • Zastrčení hlavy či packy do tunelu a její stažení zpět 

  • Podběhnutí laťky jednoduché překážky 

  • KAŽDÉ PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽKY MIMO POŘADÍ. 

   • Počet odmítnutí může být libovolný – nejsou důvodem k diskvalifikaci týmu 

   • Odmítnutí se musí vždy opravit 

 • Chyba 

  • Pes se nedotkne kontaktní zóny na áčku nebo kladině – nástupní i sestupné

  • Shození laťky na skočce nebo elementu na dálce

  • Pokud psovod získá výhodu dotekem psa nebo překážky, je za každý takový dotek penalizován jednou chybou.

 • Diskvalifikace 

  • Překročení maximálního času 

  • Nekontrolovatelné opuštění parkuru psem (při odběhnutí psa z parkuru na déle než 30 sekund) 

  • Dokončení běhu bez opravy odmítnutí 

  • Nutnost přerušení běhu v důsledku neschopnosti psa překonat některou překážku 

  • Neopravitelné odmítnutí 

  • Vyvenčení psa v prostoru parkuru 

  • Ztrátu motivační dobroty v prostoru parkuru 

  • Odměnění psa v prostoru parkuru 

  • Hrubé zacházení se psem – fyzické i slovní - v tomto případě můžete být diskvalifikováni z celých závodů, hrubé zacházení se psem se netoleruje v celém prostoru cvičiště!

  • Hrubé chování k rozhodčí či pořadatelům nebo soupeřům 


ZÁVODNÍCI

 • Pro psy od 18ti měsíců, kteří již startovali na oficiálních závodech (v jakékoli výkonnostní kategorii) nebo pro ty, kteří si chtějí vyzkoušet atmosféru oficiálních běhů

 • Odmítnutí, chyby a diskvalifikace pro tuto kategorii se řídí dle řádu KAČR

 • Běhá se ve třech velikostních kategorií dle řádu KAČR (S, M, L)

 • Odměny: POVOLENY psovod ale nesmí odměňovat psa v prostoru parkuru viz. Diskvalifikace začátečníci

AGIDUCH 

 • Pro agilitující důchodce – psi veteráni 

 • Large starší než 8 let v den konání závodu

 • Medium a small starší než 9 let v den konání závodu

 • Lidé důchodci (invalidní i starobní), může po Vás být vyžadováno na přejímce

 • Parkur: max. 12 překážek, pro psovody nepříliš běhavé parkury - nebude použit slalom, houpačka a kladina, áčko bude snížené

 • Velikost překážek: Small 20 cm; Medium 35 cm; Large 45 cm 

 • Startující kategorie agiduch mohou být držiteli VP a účastnit se oficiálních závodů v jakékoliv výkonnostní kategorii 


Vyhodnocení výsledků

 • Určení standardního času: standardní čas bude určen jako 1,4násobek času nejlepšího týmu v daném běhu 

 • Určení maximálního času: maximální čas bude určen jako 2násobek standardního času

 • Trestné body:

 • Chyba a odmítnutí jsou penalizovány 5 TB

 • Časová chyba: za každou 0,01 s nad standardní čas bude tým penalizován 0,01 TB

 • Určení pořadí

 • Pořadí je určováno dle počtu získaných trestných bodů – čím méně trestných bodů, tím je tým lepší 

 • Při shodě trestných bodů rozhoduje čas – rychlejší tým je lepší 


OCENĚNÍ

 • Oceněny budou první tři týmy v jednotlivých bězích

 • Zvlášť baby

 • Začátečníci – S, M, L

 • Závodníci – S, M, L

 • Agiduch 

(podle počtů účastníků v kategorii agiduch se budou běhy vyhlašovat buď zvlášť nebo dohromady)


STARTOVNÉ

 • 350,- Kč za každého psa 

 • člen ZKO Nymburk ZDARMA 

 • hostující člen ZKO Nymburk sleva 50% 

Splatné do data uzávěrky převodem nebo složenkou na účet č. 181377498/0600

 • variabilní symbol telefonní číslo uvedené v přihlášce

 • spec. symbol 2208

 • do poznámky pro příjemce uveďte své jméno a příjmení 


Do zaplacení startovného jste považováni pouze za náhradníky!!! 

Uhrazené startovné se po datu uzávěrky nevrací. Před uzávěrkou v případě obsazení místa náhradníkem se startovné vrací v plné výši. Pokud nebude místo obsazené náhradníkem, je možné v případě odhlášení týmu před uzávěrkou startovné vrátit se storno poplatkem 30,- Kč na úhradu nákladů spojených s bankovními operacemi. V případě zrušení závodu z vůle vyšší moci (vichřice, požár, povodně apod.) bude vybrané startovné převedeno na závod v náhradním termínu nebo vráceno na žádost závodníka se storno poplatkem 50% na pokrytí nákladů závodu (ceny, tisk apod.). To platí i v případě nemožnosti konání závodů z důvodu vládních nařízení.

Přihlášky: ZDE 

Seznam přihlášených: ZDE 

Uzávěrka: 20.10. ve 12:00 nebo při naplnění kapacity 90 týmů (se zaplacenými přihláškami) 

Informace: Jana Kuchařová - tel. 605519068 (po 15:00); Radka Sedláčková - tel. 739 726 579, zkonymburk@gmail.com 


PODMÍNKY ÚČASTI 

 • Psi musí být klinicky zdraví s platným očkováním, které prokážete při prezenci platným očkovacím průkazem nebo pasem psa, psi bez prokázaného platného zákonného očkování budou vyloučeni ze závodů.

 • Každý závodník je povinen důsledně dodržovat čistotu a po svém psu uklízet exkrementy (a to jak v prostoru cvičiště i mimo něj)! Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.

 • Ze závodů jsou vyloučeny březí a kojící feny a psi, kteří mají kupírovaná ouška, bez veterinárně udané příčiny.

 • Hárající fenky si vezmou na start podložku, na podložce budou pokud možno po celou dobu závodů, vyjma venčení. Fakt, že máte hárající fenu hlašte při přejímce!

 • Dodržujte čistotu a chovejte se slušně ke svým i cizím pejskům.

 • V případě hrubého zacházení se psem, či nevhodného chování k pořadatelům či jiným závodníkům si pořadatel vyhrazuje právo diskvalifikace z celých závodů.

 • Tyto podmínky platí i pro majitele nezávodících pejsků!


PROTEST

Protesty lze podat pouze písemně pouze proti nedodržení technických ustanovení Řádu na ochranu zvířat. Protest se podává vedoucímu akce písemně, se zálohou 300,- Kč. O oprávněnosti protestu rozhoduje vedoucí akce spolu s rozhodčím za přítomnosti protestující strany. V případě oprávněného protestu se záloha vrací. V případě neoprávněného protestu záloha propadá ve prospěch pořadatele 


Stravování: občerstvení bude zajištěno v místní kantýně

Parkování a stany: parkuje se přímo v prostoru cvičiště, parkování korigují pořadatelé.

Podél parkuru je možné si postavit stan, prosíme účastníky aby byli tolerantní a nestavěli, či neseděli těsně u pásky ohraničující závodí plochu. V případě nepříznivého počasí není na cvičišti možnost úkrytu.


Oficiální agility závody - dvojzkoušky podzimní rovnodennosti

 ZKO Nymburk Vás srdečně zve na oficiální agility závody

Dvojzkoušky podzimní rovnodennosti

Kdy: 25.9.2022

Místo konání cvičiště ZKO Nymburk (na stránkách klubu pod záložkou „kudy k nám“)

Rozhodčí  Martina Konečná

Program závodu


              2x jumping A0 + 2x zkoušky  

8:00-8:15 přejímka A0

9:45 – 10:00 přejímka A1

12:30 – 12:45 přejímka A

15:15 – 15:30 přejímka A3


Časy prezencí kategorií A1, A2 a A3 budou upřesněny podle počtu účastníků po uzávěrce.

Startovné

­   320,- za tým/člen KAČR

 ­   420,- za tým/nečlen KAČR

   300,- kategorie A0 (člen i nečlen kačr)

Přihlašování je možné pouze přes systém KAČR

Uzávěrka: 23.9. nebo při naplnění kapacity 100 týmů (se zaplacenými přihláškami)

Platby posílejte na účet č. 181377498/0600

VS: číslo přihlášky vygenerované systémem

spec. symbol 2107

do poznámky pro příjemce uveďte své jméno a příjmení


Údaje při platbě vyplňujte pečlivě, urychlíte tak její zařazení. Chybně vyplněnou platbu nebudeme schopni správně zařadit.


Do zaplacení startovného jste považováni pouze za náhradníky

Kategorie A0

 • Poběží se 2x jumping (nebude použit slalom ani kruh, ani jiné zónové překážky).

 • Věk psa musí být 18 měsíců nebo více v den konání soutěže.

 • Je nutné mít vystavený výkonnostní průkaz.

 • Kategorie bude otevřena pokud se přihlásí minimálně 10 týmů - v případě nenaplnění kapacity bude závodníkům kategorie A0 vráceno startovné

 • Přihlašování: přes kacr.info , do poznámky u přihlášky napište: A0.

 • Každý tým bude závodit v kategorii do které velikostně patří

Vrácení startovného

 • V případě odhlášení do pátku 23.9. 2022 12:00 hodin vrácení startovného v plné výši.

 • V případě odhlášení od pátku 23.9.. 2022 12:01 a více hodin se startovné nevrací - možnost najít náhradníka, který Vám platbu pošle a oznámit tento fakt organizátorům:

  • Do e-mailu - zkonymburk@gmail.com napište Vaše jméno, příjmení, číslo Vašeho VP a jméno, příjmení, číslo VP, jméno psa + kategorii náhradníka, který za Vás poběží.

 • Případně můžete organizátory kontaktovat, zda o nějakých náhradnících neví.

 • V případě zrušení závodu z vůle vyšší moci (vichřice, požár, povodně apod.) bude vybrané startovné převedeno na závod v náhradním termínu, nebo vráceno na žádost závodníka se storno poplatkem 50% na pokrytí nákladů závodu (ceny, tisk apod.) - platí i v případě nemožnosti konání závodů z důvodů vládních opatření.

Ocenění

 • Kategorie A0 -> 1. - 3. místo v každé velikostní kategorii (při nižší účasti se bude vyhlašovat XS+S, M a ML +L)

 • Kategorie A1, A2 a A3 > 1. - 3. místo v každé velikostní kategorii

Podmínky účasti

 • Zúčastnit se mohou psi všech plemen s průkazem původu (dále jen PP) nebo bez něj.

 • Věk psa musí být 18 měsíců nebo více v den konání soutěže.

 • ­Psi musí mít platný očkovací průkaz nebo pas s platnou vakcinací proti vzteklině, psince, infekční hepatitidě a leptospiróze.

 • ­Hárání feny musí závodník oznámit před zahájením závodu pořadateli. Nesplní-li závodník tuto povinnost, může být ze závodu vyloučen. Pořadatel může určit místo pro háravé feny a rozhodnout o pořadí startu háravých fen.

 • ­Závodníci musí mít vystavený výkonnostní průkaz, který při prezenci předloží organizátorovi závodu.

 • ­Jeden psovod může startovat s více psy. Všechny soutěže zařazené do jednoho dne musí absolvovat pes v jednom týmu, tj. se stejným psovodem, a to pouze v jedné výkonnostní kategorii.

 • ­Zahraniční závodníci se mohou zúčastnit soutěží po předložení výkonnostního průkazu vydaného vlastní národní organizací.

 • Po celou dobu konání závodu musí být chování závodníků v souladu s právními předpisy upravující ochranu zvířat, zejména zákonem na ochranu zvířat proti týrání.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat tým z celého závodu v případě nevhodného chování k vlastnímu či cizímu psu bez možnosti vrácení peněz.

 • Závodníci i návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatele a dodržovat provozní řád cvičiště.

 • Účastnit se nesmí:

  • březí feny a feny do 3 měsíců od porodu

  • psi, kteří jsou viditelně nemocní nebo zranění;

  • psi s veterinárním zákrokem, který není v souladu se zákonem na ochranu zvířat.

  • psi, kteří nesplnili veterinární podmínky dané pořadatelem

 • ­Psovod je odpovědný za škody způsobené psem a je povinen dodržovat pokyny pořadatelů.

 • ­Zaplacením startovného a účastí na závodech závodník vyjadřuje souhlas se zveřejněním výsledků a fotografií z akce.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic a programu závodů.

 • ­Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout jakoukoli z přihlášek.

Protest

Protesty lze podat pouze písemně pouze proti nedodržení technických ustanovení Řádu na ochranu zvířat. Protest se podává vedoucímu akce písemně, se zálohou 300,- Kč. O oprávněnosti protestu rozhoduje vedoucí akce spolu s rozhodčím za přítomnosti protestující strany. V případě oprávněného protestu se záloha vrací. V případě neoprávněného protestu záloha propadá ve prospěch pořadatele

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v místní kantýně

Parkování a zázemí

Parkuje se přímo v prostoru cvičiště, parkování korigují pořadatelé.

Podél parkuru je možné si postavit stan, prosíme účastníky aby byli tolerantní a nestavěli, či neseděli těsně u pásky ohraničující závodí plochu. V případě nepříznivého počasí není na cvičišti možnost úkrytu.

Kontakt

Jana Kuchařová - tel. 605519068 (po 15:00)

Radka Sedláčková - tel. 739 726 579

email: zkonymburk@gmail.com